RENOWER UUDENMAAN UUDISTAJA

Yleiset sopimusehdot

Noudatamme tilaajien kanssa yhdessä sovittuja vaatimuksia ja räätälöimme sopimukset niin että ne vastaavat jokaisen tilaajan erityistarpeita. Valmiiden ja käytännön hyväksi osoittamien sopimuspohjien käyttö helpottaa sekä urakoitsijan että tilaajan työtä ja auttaa varmistamaan että sopimus on tarpeeksi kattava.


Pääasiallisesti käytämme seuraavia yleisiä sopimusehtoja

Julkiset hankinnat
- JYSE-2014

Yritysten väliset sopimukset
- YSE-98

Kuluttaja sopimusehdot alle 10 000 euron kohteissa
- REYS-8 1995

Kuluttaja sopimusehdot yli 10 000 euron kohteissa
- RYS-9 1998

Voit katsoa yleisten sopimusehtojen sisällön materiaalipankistamme.