RENOWER UUDENMAAN UUDISTAJA

Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmän tarkoituksena on selvittää asiakkaille, työntekijöille  ja yhteistyökumppaneille Renower Oy:n yleisiä käytäntöjä laatuasioihin liittyen. Varsinainen laadun tuottaminen tapahtuu työmailla ja on ennen kaikkea kiinni jokaisen yksittäisen työntekijän kyvystä ja halusta tehdä hyvää laatua ja tulosta. Kannustamme kaikkia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja työntekijöitä käymään jatkuvaa avointa, luottamuksellista ja rakentavaa keskustelua laatuasioiden kehittämiseksi ja ottamaan toiminnan kehittämisen huomioon joka päiväsessä työssä.

Sisältö:

  • 1. Laatujärjestelmä
  • 2. Yhteiskuntavastuu
  • 3. Ympäristösuunnitelma
  • 4. Työturvallisuus
  • 5. Sopimusasiat

Lue lisää laatujärjestelmästä.